fbpx

Finansowanie

null

FINANSOWANIE

Umożliwiamy wiele form finansowania. Jednym z nich jest możliwość, w której spłacanie zobowiązania odbywa się za pośrednictwem środków z uzyskanych oszczędności. Nasi odbiorcy zyskują możliwość inwestycji, która nie obciąża budżetu własnego przy dużych inwestycjach i pozwala przeprowadzić pełną modernizację, której celem pośrednim jest uzyskanie „bilansu zerowego”, a ostatecznym zamiana kosztu w zysk.

 

Rozwiązanie to poza uzyskaniem korzyści powoduje również zamrożenie kosztów poprzez zmianę obciążeń kosztowych zależnych od rynku na obciążenia finansowe niezależne od rynkowej sytuacji energetycznej.

 

Umożliwiamy następujące formy finansowania:

 

👉 Partnerstwo Publiczno-Prywatne w formule ESCO
 
Zamawiający wybiera w drodze negocjacji partnera do wieloletniej realizacji PPP, który finansuje inwestycję i rozlicza ją z uzyskanych w trakcie realizacji oszczędności, każdorazowo zdając z tego raport i bilansując wpływy i koszty.
 
👉 Przetarg na dostawę w formule ESCO
 
W firmę ESCO wciela się Wykonawca, który finansuje zarówno dostawę jak i montaż opraw, ogrzewania czy instalacji PV. Całość inwestycji jest rozliczana z oszczędności wynikających zarówno ze zmniejszonego zużycia energii elektrycznej, jak i radykalnie zmniejszonych kosztów eksploatacyjnych i serwisowo-konserwacyjnych.
 
👉 Przetarg na dostawę w formule TPF
 
Stroną trzecią zazwyczaj jest Wykonawca, który finansuje zarówno dostawę jak i montaż opraw. Całość inwestycji jest rozliczana z oszczędności wynikających zarówno ze zmniejszonego zużycia energii elektrycznej, jak i radykalnie zmniejszonych kosztów eksploatacyjnych i serwisowo-konserwacyjnych.

Zainteresowany możliwością współpracy?

Skontaktuj się ze nami i porozmawiajmy o szczegółach!